Loading…

컨버터 DZD BMD

알제리 디나르 버뮤다 달러

지정 금액

1 DZD
0.0087 BMD
114.6 DZD
1 BMD
=

Loading…

알제리 디나르

 • 기호
  دج
 • 국가
  알제리
 • 코드
  DZD
 • 불 렀 고
  -
 • 중앙 은행
  알제리의 은행

버뮤다 달러

 • 기호
  BD$
 • 국가
  버뮤다
 • 코드
  BMD
 • 불 렀 고
  USD
 • 중앙 은행
  버뮤다 통화 당국

BMD에 DZD

BMD 변환 오늘 DZD 0.0087입니다. 알제리 디나르 알제리의 통화 이며 버뮤다 달러 버뮤다에 통화. 알제리 디나르 YearNow에 버뮤다 달러 추세는 gain up %의 증가 함께.!

DZD to BMD trend 2017

The highest price since one year is 0.0093 (2017-08-04) and the lowest 0.0087 (2017-11-10), the difference is 6.45%).
Since the begining of 2017 DZD BMD gain 5.75%

기간경향가치
1 년 이래4.6 %
올해 20175.75 %

DZD BMD에 변환

Convert 1 DZD to BMD114.6 BMD
Convert 2 DZD to BMD229.21 BMD
Convert 5 DZD to BMD573.02 BMD
Convert 10 DZD to BMD1146.04 BMD
Convert 12 DZD to BMD1375.25 BMD
Convert 14 DZD to BMD1604.46 BMD
Convert 20 DZD to BMD2292.08 BMD
Convert 50 DZD to BMD5730.2 BMD
Convert 100 DZD to BMD11460.4 BMD
Convert 200 DZD to BMD22920.8 BMD
Convert 500 DZD to BMD57302 BMD
Convert 1000 DZD to BMD114603.99 BMD
Convert 2000 DZD to BMD229207.98 BMD