Loading…

컨버터 DZD BND

알제리 디나르 브루나이 달러

지정 금액

1 DZD
0.012 BND
85.6 DZD
1 BND
=

Loading…

알제리 디나르

 • 기호
  دج
 • 국가
  알제리
 • 코드
  DZD
 • 불 렀 고
  -
 • 중앙 은행
  알제리의 은행

브루나이 달러

 • 기호
  B$
 • 국가
  브루나이
 • 코드
  BND
 • 불 렀 고
  SGD
 • 중앙 은행
  브루나이의 통화 당국

BND에 DZD

BND 변환 오늘 DZD 0.012입니다. 알제리 디나르 알제리의 통화 이며 브루나이 달러 브루나이에 통화. 알제리 디나르 YearNow에 브루나이 달러 추세는 gain up %의 증가 함께.!

DZD to BND trend 2017

The highest price since one year is 0.013 (2017-01-01) and the lowest 0.012 (2016-08-11), the difference is 7.69%).
Since the begining of 2017 DZD BND gain 3.13%

기간경향가치
1 년 이래-3.90625 %
올해 20173.13 %
이번 달-0.78125 %
이번 주-0.78125 %

DZD BND에 변환

Convert 1 DZD to BND85.6 BND
Convert 2 DZD to BND171.2 BND
Convert 5 DZD to BND428 BND
Convert 10 DZD to BND856.01 BND
Convert 12 DZD to BND1027.21 BND
Convert 14 DZD to BND1198.41 BND
Convert 20 DZD to BND1712.02 BND
Convert 50 DZD to BND4280.04 BND
Convert 100 DZD to BND8560.09 BND
Convert 200 DZD to BND17120.17 BND
Convert 500 DZD to BND42800.43 BND
Convert 1000 DZD to BND85600.85 BND
Convert 2000 DZD to BND171201.71 BND